Walka cz III - FAQ

1. Od czego zależy powodzenie ataku?

Powodzenie ataku zależy od atakującego oraz od obrońcy.
Atakujący:
Wzór: (30 + stats) * PA * (modAtak) * modU

  • PA - ilości przeznaczonych PA na atak przez atakującego. Każdy przeznaczony PA podonsi dokładnośc ataku o 20%.
  • stats - Zręczność w przypadku ataków fizycznych i dystansowych, Wiedza w przypadku uroków i magicznych ataków dystansowych
  • modU - modyfikator od umiejętności
  • modAtak - efekty obniżające lub zwiększające parametry
Obrońca:
Wzór: (30 + stats) * PA * (modObrona)
  • PA - ilości przeznaczonych PA na odpowiedni rodzaj obrony. Każdy przeznaczony PA podonsi obronę o 20%.
  • stats - Zręczność w przypadku ataków fizycznych, dystansowych oraz magicznych ataków dystansowych, Wiedza w przypadku uroków
  • modObrona - efekty obniżające lub zwiększające parametry
Następnie wartości są porównywane. Atak jest udany jeżeli atakujący osiągnął większy wynik.

Kluczową rolę ma tutaj ilość przeznaczonych PA. Jeżeli atakujący przeznaczy na atak 1 PA a obrońa 5 PA to aby zniwelować tą rożnicę musiałby mieć ponad 5 razy większą zręczność lub wiedzę.

2. Czy PA wpływają na ilość zadawanych obrażeń?

Nie. Nie wpływają. Na ilość obrażeń wpływają tylko parametry postaci oraz użyta w ataku umiejętność. Dlatego najbardziej opłaca się wykonać wiele ataków, które przebiją się przez obronę przy minimalnej ilości PA zużytych na te ataki.