Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. w Polsce zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).
W związku z tym przedstawiamy informacje, w jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi osobowymi.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Danilewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System,
NIP: 8971695262,
adres:
ul. S. Szolc-Rogozińskiego 22
53-209 Wrocław,
adres e-mail: [email protected]

Jakie z Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • adres MAC,
 • niepubliczny numer identyfikacyjny ID,
 • ewentualne inne dane wymienione w §17 pkt. 1 - 4 regulaminu.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ wyraziłeś na to zgodę, akceptując regulamin gry i zawierając z nami umowę poprzez rejestrację w grze. Poza tym, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do tego, abyś mógł grać, a my ulepszać naszą aplikację i usługi (np. dzięki wglądowi w dane służące celom statystycznym).

Odbiorcy danych

Są nimi Administrator Danych Osobowych, uprawnieni członkowie Ekipy (administratorzy, game masterzy, inżynierowie, moderatorzy forum, community manager) oraz organy administracji i ich przedstawiciele, działający na podstawie określonych przepisów.

Po co je przetwarzamy?

1. Abyś mógł grać.
Duma Taernu jest grą MMORPG. Przyjęło się, że w takich produkcjach najczęściej identyfikuje się gracza np. po adresie e-mail (zwłaszcza, jeśli może on założyć kilka postaci w obrębie konta). Nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem i musimy po prostu przetwarzać takie dane, abyś mógł grać. Bez takiej możliwości nie można byłoby się nawet zalogować.

2. Aby prowadzić obsługę klienta i zarządzać graczami
Podczas gry czasami możesz trafić na różne problemy, z którymi sam sobie nie poradzisz. Czy to będzie bug, glitch czy np. konflikt z innym graczem. Dokładamy wszelkich starań, aby było ich jak najmniej, ale w grze skupiającej dziesiątki tysięcy osób nie da się tego uniknąć. Żebyśmy mogli rozwiązać Twój problem za pomocą supportu albo po prostu w grze, możemy skorzystać z Twoich danych osobowych. Użycie tych danych ograniczamy do minimum, ale niekiedy jest to niezbędne. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także inne informacje zawarte w treści samej wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś/eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. konieczność wykazania przebiegu tej korespondencji w sytuacji ewentualnego sporu.

3. Abyśmy mogli wysyłać Ci e-maile.
Zdarza się, że mamy Ci coś do przekazania - na przykład info o nowym bossie albo o jakimś wydarzeniu w grze. Dlatego, jeśli wyrazisz taką zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe między innymi w celach marketingowych. Te osoby, które zgodziły się na otrzymywanie maili marketingowych wiedzą, że nie wysyłamy ich dużo i informujemy głównie o najważniejszych update’ach.

4. Abyś mógł kupować platynę
Niektórzy gracze kupują specjalną walutę w grze - platynę. Musimy przynajmniej częściowo przetwarzać dane osobowe, aby móc przypisać zakupy do odpowiednich postaci. W większości jednak zajmuje się tym nasz pośrednik płatności, czyli firma Dotpay S.A.

5. Abyś mógł korzystać z forum
www.forum.taern.pl to nieodzowna część naszego serwisu. Musimy tam przetwarzać dane osobowe, abyś był w stanie się zalogować, wypowiadać się i abyśmy mogli zarządzać forum.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że:
 • będą one przetwarzane tak długo, jak będziesz miał konto w grze,
 • jeśli zrezygnujesz z posiadania konta w grze, Twoje dane zostaną zarchiwizowane w celu ochrony przed ewentualnymi pozwami i roszczeniami, które mogłyby zostać wobec nas wystosowane.

Twoje prawa

Jeśli chcesz, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Aby to zrobić, musisz złożyć odpowiedni wniosek na www.support.taern.pl. Możesz pytać się o następujące rzeczy:
 • cele przetwarzania,
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawo do sprostowania danych
Możesz zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez support.

Prawo do usunięcia danych Możesz zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Możemy jednak odmówić usunięcia danych, jeśli uznamy, że mogą nam się one przydać do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W takim wypadku zostaną one zarchiwizowane.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie powinno zawierać dokładnie określoną podstawę prawną. Ze swoich uprawnień możesz korzystać poprzez www.support.taern.pl, składając odpowiedni wniosek poprzez założenie sprawy. Dostaniesz w niej odpowiedź do 21 dni.

Dodatkowe informacje:

Dane nieosobowe Whitemoon System pobiera w ramach użytkowania swojej strony, forum i gry następujące dane nieosobowe:
 • cookies, lokalne dane Flash,
 • statystyczne informacje, np. typ przeglądarki, system operacyjny, adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę Whitemoon System, datę, czas, czas trwania korzystania z tej strony, częstotliwość korzystania.
Nie wiążemy tych danych w jakikolwiek sposób z daną osobą, lecz analizujemy jedynie statystyczny, anonimowy zestaw danych.

Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz wtyczki z serwisu społecznościowego Facebooka. Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

Google – http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Inspektor Danych Osobowych
Możesz się z nim kontaktować poprzez wiadomości e-mail pod adresem [email protected]

Organ nadzorczy
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się na www.support.taern.pl, lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:
adres e-mail: [email protected]
poczta: Whitemoon System, ul. S. Szolc-Rogozińskiego 22, 53-209 Wrocław