Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o tym, jakie dane osobowe są gromadzone przez firmę Whitemoon System w ramach gry internetowej Duma Taernu oraz w jaki sposób te dane są przetwarzane i wykorzystywane.

Gromadzenie danych

Whitemoon System dysponuje danymi osobowymi w zakresie ograniczających się wyłącznie do adresu e-mail podanego w procesie rejestracji Użytkownika. Korzystający jednocześnie ze strony forum.taern.pl znajdzie politykę prywatności forów phpBB3 tutaj: http://phpbb3.pl/ucp.php?mode=privacy. Przechowywane są te dane, które zostały podane w procesie rejestracji.

Pozostałe dane osobowe niezbędne do wykonania świadczeń lub ich rozliczenia gromadzone są przez operatora płatności internetowych firmę Dotpay S.A. Firma Whitemoon System ma do nich wgląd i korzysta z nich tylko w uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku reklamacji związanej z rozliczeniem. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności firmy Dotpay S.A. znajdują się pod tym adresem: http://www.dotpay.pl/Oferta/Bezpieczenstwo

Whitemoon System pobiera w ramach użytkowania swojej strony, forum i gry następujące dane nieosobowe:
- adresy IP z informacją o czasie rejestrcji oraz logowania,
- cookies, lokalne dane Flash,
- statystyczne informacje, np. typ przeglądarki, system operacyjny, adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę Whitemoon System, datę, czas, czas trwania korzystania z tej strony, częstotliwość korzystania.
Nie wiążemy tych danych w jakikolwiek sposób z daną osobą, lecz analizujemy jedynie statystyczny, anonimowy zestaw danych.

Adresy IP i przynależne do nich dane czasowe pozostają w naszej bazie danych. Zapisywanie danych ma na celu zabezpieczenia danych, aby zagwarantować stabilność działania naszego systemu. W przypadkach pojedynczych Whitemoon System używa adresu IP użytkownika i przynależących do niego danych czasowych do tego, aby wykluczyć przejmowanie kont w drodze oszustwa. Zezwolenie na opisane wyżej użycie adresu IP mieści się w ramach regulaminu korzystania z gry Duma Taernu.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do wykonania świadczeń i do ich rozliczania. Whitemoon System korzysta z podanego w procesie rejestracji adresu e-mail w celu komunikacji z użytkownikiem. Ma to na celu zapewnienie pomocy technicznej i wszelkiej innej, jak też dostarczenie ważnych informacji związanych z Dumą Taernu. Pozostałe dane niezbędne w procesie rozliczeniowym przetwarzane są przez Dotpay S.A. wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

Przekazywanie danych

Dane użytkowników traktowane są przez nas ściśle poufnie i wgląd do nich ma jedynie Administracja Dumy Taernu. Jednakże w pojedynczych przypadkach możemy być ustawowo zobowiązani do przekazania danych użytkownika nawet bez jego zgody, jak np. w stosunku do urzędów śledczych, przy czym przekazanie danych odbywa się tylko w ramach, jakich wymagają podstawy prawne.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetu firmy Google Inc. ("Google"). Informacje na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html .

Prawo do odwołania, usunięcia danych

Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili żądać usunięcia przechowywanych danych osobowych.

Whitemoon System usunie dane osobowe użytkownika na jego życzenie. Proszę pamiętać o tym, że dane nie będą mogły zostać usunięte, jeśli istnieje obowiązek przechowywania lub dane te są nam jeszcze potrzebne do rozliczenia świadczeń.

Informacja o danych, wgląd w dane i usunięcie danych

W razie ogólnych pytań dotyczących tego oświadczenia o ochronie danych osobowych i ochrony danych prosimy o kontakt na adres e-mail: drygu@taern.pl.

Wrocław, 12 grudnia 2011 roku
Whitemoon System Krzysztof Danilewicz
ul. Igielna 15
50-117 Wrocław