KODEKS

1. Nie spamuj na czacie i pamiętaj o kulturze.
2. Nie proś innych graczy o przedmioty czy złoto. Żebranie nie jest mile widziane.
3. Przy tworzeniu postaci staraj się aby jej imię trzymało klimat gry. Postacie, których imiona zawierają wulgaryzmy będą banowane. Podobnie te z imionami składającymi się z przypadkowych znaków.
4. Nie dołączaj bez pytania do grupy innego gracza. Najpierw zapytaj o możliwość stworzenia drużyny
5. Zabronione jest granie więcej niż jedną postacią jednocześnie.

Regulamin gry internetowej „Duma Taernu” oraz serwisu taern.pl.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 09.07.2010 r.

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

1.Regulamin ten określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu taern.pl oraz dostępu do gry internetowej „Duma Taernu” dostępnej na tym serwisie, a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.
2.Adresem internetowym gry „Duma Taernu” jest www.taern.pl
3.Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;
Gra - platforma informatyczno-informacyjna działająca w sieci Internet stanowiąca masową grę internetową o nazwie „Duma Taernu” znajdującą się pod głównym adresem internetowym www.taern.pl.
Usługodawca – właściciel serwisu zarządzający i prowadzący serwis taern.pl. Informacje na temat podmiotu znajdują się w pkt II niniejszego Regulaminu.
Gracz (Usługobiorca, Użytkownik) - każda osoba, która zarejestrowała się w Grze i korzysta lub korzystała z konta w Grze w jakikolwiek sposób;
Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie Gry zawierająca parametry wykorzystywane w grze będąca powiązana z unikalnym loginem. Aby korzystać z konta należy znać login i hasło dostępowe. Konto nie ma wartości materialnej i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Jedynymi elementami konta, które można wymieniać między graczami są przedmioty w samej grze. Konto oraz wszelkie jego elementy (np. postacie w grze) pozostają własnością usługodawcy, oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniem uprawnień do korzystania z niego lub całkowitym odebraniem Graczowi prawa do korzystania z niego (przez zablokowanie bądź usunięcie). W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na zakupioną Platynę.
Login – indywidualna nazwa konta gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji. Login jest jednocześnie Pseudonimem postaci Gracza występującą w grze.
Pseudonim – widzialny dla wszystkich graczy identyfikator Gracza.
Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. Netykieta, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte nieprzestrzeganie Netykiety może skutkować odcięciem takiego gracza od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
Platyna – specjalne punkty w Grze, doładowywane przez Usługodawcę płatnie. Punkty te Gracze mogą wymieniać w Grze na dodatkowe elementy Gry, specjalne usługi, dostęp do miejsc lub inne przywileje dostępne u różnych NPC w Grze.
Zakładka „Platyna” – specjalna strona w serwisie taern.pl, dostępna z poziomu gry po kliknięciu ikonki ustawień i przycisku „Kup platynę”. Dostępna jest również na stronie głównej serwisu www.taern.pl po lewej stronie.
NPC - postać kierowana przez komputer, z którą Gracz może wchodzić w interakcje poprzez dialog, sklep lub inne czynności przewidziane przez system Gry.

II. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI

1. Właścicielem serwisu internetowego taern.pl jest firma Whitemoon System Krzysztof Danilewicz, z siedzibą ul. Igielna 15 50-117 Wrocław, NIP: 897-169-52-62, REGON: 020740661, zwana w niniejszym regulaminie "Usługodawcą".

III. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I TECHNOLOGICZNE

1. Do tego, aby zostać Użytkownikiem serwisu taern.pl i samej Gry niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash Player, najlepiej w ostatnio wydanej wersji, szybkie łącze internetowe, rozdzielczość ekranu minimum 1024x768.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach użytkowników plików cookies w celu poprawnego działania Gry.

IV. USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE TAERN.PL

1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu taern.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości gry przez przeglądarkę internetową w Grę „Duma Taernu”. W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie serwera (silnik Gry, strona WWW) oraz przeglądarki (klient Gry).
2. Korzystanie z serwisu taern.pl oraz samej Gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy gry, ujęte w regulaminie, osobnym cenniku lub w Zakładce „Platyna”.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie taern.pl jak i samej Grze.

V. REJESTRACJA W GRZE

1.Rejestracja w grze jest bezpłatna.
2.Rejestracja powoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3.Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w Grze.
4.Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „Stwórz postać” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta gracza do Gry.
5.Po prawidłowym przyjęciu przez system danych gracza automatycznie jest tworzone nowe konto w Grze. Login wraz z hasłem podanym przez Gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do Gry.
6. Atakowanie niskolevelowych postaci skutkuje wpisaniem Postaci agresywnego gracza na listę Postaci poszukiwanych, za którą zostaje wyznaczona nagroda. Jest to forma dyscyplinowania i karania graczy mogących zepsuć atmosferę współpracy i dobrej zabawy na serwerze.
7.Login i hasło gracz musi zapamiętać. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowej postaci. Elementy wyposażenia które zostały zgromadzone na utraconej postaci, łącznie z elementami płatnymi nie zostaną przekazane do nowej postaci.
8.Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
9.Gracz musi aktualizować swój adres e-mail, jeśli podał go podczas rejestracji, niezwłocznie PRZED każdą jego zmianą. Adres e-mail stanowi główny kontakt pomiędzy graczem a Usługodawcą. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu.
10. W przypadku utraty dostępu przez Gracza, do skrzynki poczty elektronicznej, wskazanej w procesie rejestracji jako e-mail, lub później zmienionej na życzenie Gracza, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego adresu. W takim wypadku, jeśli gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze, traci na zawsze do niego dostęp.
11.Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:
a) są prawdziwe;
b) nie naruszają praw osób trzecich;
c) nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
11.Zabronione jest używanie w grze wulgaryzmów, wyzwisk, a wyrazy uważane powszechnie za obraźliwe lub dyskryminujące innych nie będą tolerowane. Konto użytkownika nie przestrzegającego tej zasady może zostać usunięte.
12. Zabronione jest logowanie się w tym samym czasie na dwa konta posiadane przez jednego gracza.
13. Konto zostaje automatycznie usunięte jeśli Gracz posiada postać poniżej 10 poziomu doświadczenia i nie logował się przez 90 dni. Postacie Graczy powyżej 10 poziomu nie będą usuwane.

VI. PLATYNA

1. W celu wykupienia usługi dokupienia Platyny należy skorzystać z jednej z opcji w Zakładce „Platyna”.
2. Przy pomocy Zakładki „Platyna” istnieje możliwość dokupienia Platyny, dokonując płatności online lub przez wysłanie wiadomości SMS. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
3. Usługę dokupienia Platyny może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia lub posiadająca zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
4. Zakupiona Platyna jest następnie dostępne w koncie Gry. Zakupiona platyna nie podlega zwrotowi.
5. Utrata dostępu do Konta w grze np. poprzez zgubienie hasła i utratę dostępu do podanego podczas rejestracji adresu email oznacza nieodwracalną utratę dostępu do tego Konta wraz z Platyną dostępną w Zakładce „Platyna” (oraz ekwipunku) bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
6. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika hasła oraz loginu do konta oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
7. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
8. W przypadku wystąpienia błędów w Zakładce „Platyna” Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
9. Wszelkie transakcje z wykorzystaniem Platyny pomiędzy Graczami są zabronione.
10. Nie ma możliwości wymiany Platyny na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet, jeśli Gracz nie wykorzysta całej posiadanej Platyny.
11. Osoba korzystająca z Zakładki „Platyna” zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane, jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi dokupienia Platyny bez podania przyczyn. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w Zakładce „Platyna”. Ceny podawane w Zakładce „Platyna” jak i dowolnym innym miejscu serwisu taern.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.
13. W przypadku braku potwierdzenia transakcji dokonanej z Zakładki „Platyna”, w postaci naliczenia Platyny w czasie gwarantowanym przez serwis obsługujący płatności, należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
14. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika w przelewach, płatnościach lub SMSach.
15. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy w ustawowym terminie na zgłoszenie żądania wystawienia faktury, przesłać listem poleconym, na adres Usługodawcy, potwierdzenie przelewu, którego dotyczyć ma faktura wraz z danymi do tej faktury oraz zaadresowaną kopertą zwrotną.
16. Platynę Gracz może wymieniać na różne dodatkowe elementy Gry lub funkcje u NPC. Każdorazowo powinien zapoznać się z tym ile Platyny i na co wydaje. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji dokonywanej z NPC, Gracz bierze za to pełną odpowiedzialność i nie będzie domagał się jakiejkolwiek interwencji lub zwrotu Platyny w przypadku pomyłkowego wykonania transakcji.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania elementów i usług wymienianych za daną ilość Platyny do aktualnych potrzeb Gry bez podania przyczyn. Zawsze jednak, ilość pobieranej Platyny widoczna jest u NPCa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Gracz powinien odstąpić od wirtualnej transakcji i skontaktować się z Usługodawcą.
18. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej Grze, szczególnie pomiędzy Graczami lub Graczami a NPC, także w zakresie Platyny są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie Dumy Taernu. Dotyczy to także usług wykonywanych zamiast NPC przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa, a tylko i wyłącznie gra. Gracz oświadcza, że nie będzie domagał się jakichkolwiek odszkodowań lub zwrotów kosztów w odniesieniu do tych transakcji.
19. Gracz przyjmuje do wiadomości, że NPC lub osoba uprawniona przez Usługodawcę może odmówić wymiany Platyny na dany ekwiwalent w Grze jeśli sytuacja w Grze, poziom doświadczenia Gracza lub inne czynniki związane z Grą lub postacią Gracza na to nie pozwalają, utrudniłoby to Grę innym Graczom lub świadczenie usług przez Usługodawcę lub z innych ważnych dla Usługodawcy powodów.
20. W przypadku wpłaty na konto Usługodawcy za pośrednictwem poczty, należy każdorazowo korzystać wyłącznie z druków generowanych przez serwis Dotpay lub wypełnionych dokładnie według tego wzoru. W przypadku chęci dokonania przelewu offline, zamiast płatności na poczcie, należy wprowadzić dokładnie takie dane (szczególnie tytuł przelewu), jak widnieją na wygenerowanym druku. Termin, po jakim Platyna zostanie dodana do stanu posiadania Gracza, w takim wypadku wynosi do 3 dni roboczych od momentu wpływu pieniędzy na konto Usługodawcy.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG.

1.Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
2.Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Gry, jej rozwój oraz popularyzację.
3.Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
4.Nad przestrzeganiem Regulaminu i Netykiety czuwają osoby oznaczone przez Usługodawcę jako Mistrzowie Gry (MG) lub Administrator. Mają oni prawo:
a)ostrzegania i upominania gracza;
b)karania gracza(odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, czasowe zablokowanie dostępu do konta Gracza, usunięcie postaci lub konta Gracza , oraz w razie rażącego złamania regulaminu zablokowanie IP;
c)monitoringu działań gracza;
d)zmiany wybranych parametrów konta gracza;
5.E-maile kierowane do Usługodawcy nie są rozpatrywane gdy:
a)w e-mailu brak loginu gracza;
b)w e-mailu brak tematu;
c)w e-mailu brak treści lub jest ona bezsensowna;
d)e-mail zawiera załączniki będące nosicielami wirusów;
e)e-mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne.
6.W przypadku wykrycia błędu w Grze, Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym graczom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy i moderatorów o wykrytym błędzie.
7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
8.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza z Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu taern.pl;
b)problemy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu taern.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych lub serwisu obsługującego płatności;
c)korzystanie z Gry przez Gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d)treści informacji zamieszczanych w Grze przez graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;
e)przerwy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu taern.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd...);
f)utratę danych zawartych w Grze, Zakładce „Platyna” lub całym serwisie taern.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
9.Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
10.W wypadku krytycznych awarii gry usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.
11. Gracz i użytkownik serwisu taern.pl oraz Zakładki „Platyna” przyjmuje do wiadomości, że Gra, serwis taern.pl oraz Zakładka „Platyna” są ciągle rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy, w każdym takim przypadku należy to zgłosić Usługodawcy. Usługodawca w takich przypadkach zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.
12. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich.
13. Wszystkie transakcje między Graczami lub Graczami a NPC w samej Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.
14. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Graczy lub użytkowników wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu taern.pl, Zakładki „Platyny” lub samej Gry.
15. Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Grze (złoto, przedmioty, Platyna) na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.
16. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem taern.pl lub samą Grą, Usługodawca poinformuje Graczy o tym fakcie na stronie taern.pl na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do Gry lub samego serwisu taern.pl
17. Usługodawca może zmienić serwer Gry, z utratą przez Graczy ich części lub wszystkich przedmiotów lub innych elementów w Grze. W takim wypadku poinformuje o tym Graczy, na stronie taern.pl w terminie 1 miesiąca przed planowaną zmianą.
18. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę, Graczom, którzy wykupili usługi komercyjne nie przysługuje zwrot kosztów, dotyczy to także posiadanyej Platyny, nawet, jeśli nie zostały one jeszcze wykorzystane w Grze.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania punktów (w tym Platyny) zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze Zakładce „Platyna”. Gracz powinien zgłosić taki fakt (błędu) niezwłocznie Usługodawcy, a w przypadku podejrzenia celowego działania Gracza w celu wykorzystania błędu w Grze, jego konto zostanie usunięte.
20. Niedopuszczalne jest otwieranie gry w więcej niż jednym oknie przeglądarki i gra dwiema lub więcej postaciami jednocześnie. W przypadku rażących naruszeń tej zasady, Gracz może zostać ukarany banem lub usunięciem konta.

VIII. KONTAKT Z SERWISEM. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA ORAZ AWARII.

1. Wszelkie uwagi, reklamacje zapytania oraz informacje odnośnie serwisu taern.pl oraz Gry mogą być kierowane na adres e-mail: admin@taern.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Gracza, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu taern.pl i samej Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną konta Gracza, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta, serwisu lub Gry.
3. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w punkcie VIII.1 niniejszego Regulaminu lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z serwisu lub Gry. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane w Grze.
2. W przypadkach szczególnych – Gracz zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3. Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane.
4. Prośba o podanie przez Gracza, któryś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić:
a)w wypadku reklamacji.
b)w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze.
c)w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę.
d)w przypadku wygranej Gracza w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej.
5. Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Przed każdym logowaniem do Gry, Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na stronach serwisu taern.pl informację o takiej zmianie.
3. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez gracza całości aktualnego Regulaminu.
4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu taern.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
5. Fakt, że Usługodawca nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Usługodawcę z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.